STATUTTER/ REGLEMENT FOR SALHUS REVY OG TEATER/”NORNA-REVYEN”

Skrevet 09.08.08. Redigert 17.09.19

1. MEDLEMSKAP

Alle kan være medlem i foretaket Salhus revy og teater. Aktivt medlemskap og støttemedlem.
Gjensidig prøvetid blir på 3. måneder.

2. ALDERSGRENSE

Nedre aldersgrense for å være aktivt medlem er satt til 15 år.
Vi kan i spesielle prosjekt ha med yngre.

3. OPPTAK

Opptak skjer etter samtale med revysjef og kunstnerrisk leder, foran hvert prosjekt.

4. VARIGHET MEDLEMSKAP

Medlemmer i ”Norna-Revyen” binder seg for et år av gangen, fra dato medlemskontingent forfaller. 31/10.

5. MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingent fastsettes på årsmøtet. For tiden:
Aktivt medlem kr 300,- pr år.
Støttemedlem kr 150,- pr år.

6. DRIFT

Salhus revy og teater ”Norna-Revyen” drives utelukkende i dugnadsånd.

7. PERMISJON

Permisjon kan gis for et år av gangen, etter skriftlig henvendelse til revysjef.

8. ØVING

Fast øvingsdag er torsdag, kl 1800-2100, i Salhushallen.

9. ÅRSMØTE

Årsmøte skal avholdes innen mars måned.